پنج‌شنبه ۲۵ آذر

داشتم تو خیابون قدم می‌زدم، چند تا دختر جلوی یه در خونه، رو پله نشسته بودن داشتن صحبت می‌کردن:

اولی از دوستش پرسید: موهام خوب شده
دومی: بد نشده
سومی: من نمی‌فهمم چرا خونه‌ها در شیشه‌ای دارن، خوب آینه بزارین جای شیشه دیگه