شنبه ۸ خرداد

شنبه: منتظر یه خبر هستم.
یک‌شنبه: یه اتفاق خوب افتاد.
سه‌شنبه: یه خبر خوب رسید.
پنج‌شنبه: یه جواب خوب گرفتم.
جمعه صبح: یه اتفاق خوب دیگه!
جمعه عصر: بالاخره خبر رسید. خبر بد بود.

مثل همیشه، هر قدر فاصله‌ی بین دو خبر(اتفاق) بد بیشتر باشه مقدار بد بودن اون بیشتره.


!Confidence overflow


May 15thWe were on a translink bus.

Hasti: Do you know how to unload the bike from bike rack?
Amir: What! I have been biking in Vancouver for two years. I even broke one of my hands while biking! You expect me to not know how to unload a bike?

...

When I wanted to unload the bike, I encountered a bike rack which I didn't know how it works (apparently, Translink installed a new kind of bike racks on some buses!).