من حاظرم

جمعه ۲۵ مرداد

حاجی من حاضرم. یه ماهی هست که حاضرم! بگو بفرستن دیگه! چرا این‌قدر ناز می‌کنی؟

دوشنبه ۱۴ مرداد

من: قیافه‌ات عوض شده؟
ع: آره، می‌تونی بگی چه تغییری کردم.
من: فکر کنم موهات تغییر کرده.
...
...
ع: (با عصبانیت!) من موهامو کوتاه کردم، فبلا موهام تا کمرم بود.
ع:‌ تو هم تغییر کردی
(با خودم گفتم خسته نباشی بعد از نیم ساعت تازه فهمیده که گچ دستمو باز کردم)
...
...
...
ع: قبلا مو نداشتی؟ یا شایدهم موهات بلندتر بود!